dní
hodín
minút
sekúnd
Zabav sa & stretni priateľov Spišský trh je len raz ročne
 
12. - 15. júl 2018
Spišská Nová Ves

Stánky

Všetko možne od handmade po made in China. Pomedzi to ponožky, medovníky, kaktusy, koberce

Zábava

Koncerty, muzika, folklórne súbory. A samozrejme kolotoče :-)

Jedlo, pitie

Grilované kolbasky, cigánska, k tomu dobré pivo a kofola

Kamoši

Milí a zlatí ľudia. A čím bližšie k polnoci, tým sú milší a zlatší

mapa Spissky trh
Program 62. Spišského trhu
14. júl 2017 (piatok)

10.00
IHRIK - detský folklórny súbor pri MKC Spišská Nová Ves
CVČ Adam - detský tanečno-hudobný program, detské rómske tance a piesne
11.00
Folklórny súbor Kultúrno-umeleckého spolku MLADOSŤ z Lugu - SRBSKO
Folklórny súbor SÁLAŠAN z Nadlaku - RUMUNSKO
12.30
Spevácke skupiny ROZMARÍN, SENIOR, LIPA , Trio MAJORÁN
13.30
Ľudová hudba VLADA KUBÁŇA Spišská Nová Ves
15.00
SÁM SEBOU - koncert hudobnej skupiny
17.00
Folklórny súbor ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves
Folklórny súbor ČAČINARE Spišská Nová Ves
18.00
Slávnostné otvorenie 62. SPIŠSKÉHO TRHU
Folklórne súbory KUS MLADOSŤ z Lugu - SRBSKO
SÁLAŠAN z Nadlaku - RUMUNSKO
ČAČINA a ČAČINARE Spišská Nová Ves
Skupina historického šermu JAGO Spišská Nová Ves
GORAN KARAN, populárny spevák - CHORVÁTSKO
19.00
POZDRAV Z JADRANU - podvečerný koncert
PETER STAŠÁK a hosť GORAN KARAN, populárny spevák - CHORVÁTSKO
Zabáva sa celé mesto
21.00
SMOLA A HRUŠKY & RDH TATRAMAT MATEJOVCE
Reggae-punk show kapely Smola a Hrušky a dychového orchestra RDH Tatramat Matejovce
23.00 – 01.00
SÁGA - poprocková kapela Spišská Nová Ves
Ked na trhoch vyhladnete, chodte sa najest do KSB burger alebo MOE sushi
15. júl 2017 (sobota)
10.00
DANKA A JANKA – rozprávka pre deti
Divadlo na Predmestí Spišská Nová Ves
11.00
Ľudová hudba ROMANA BARABASA Spišská Nová Ves
13.00
VYCHODŇARSKE ŠARKANICE A ĽUDOVÁ HUDBA KOŠUĽA
Temperamentná ženská spevácka skupina Spišská Nová Ves
14.00
Folklórny súbor SÁLAŠAN z Nadlaku - RUMUNSKO
Folklórny súbor Kultúrno-umeleckého spolku MLADOSŤ z Lugu - SRBSKO
15.30
KARAVANA - koncert reggae skupiny Spišská Nová Ves
17.30
THE COLT - koncert country-rockovej skupiny Spišská Nová Ves
19.00
SHAVLEGO - tanečný súbor z TBILISI - GRUZÍNSKO
Tance o zvykoch a tradíciách, ale aj o úprimnosti, slušnosti a odvahe ľudí, ktorí milujú svoju krajinu
Zabáva sa celé mesto
21.00
IMT SMILE
Koncert populárnej slovenskej skupiny
22.30 – 01.00
STARMÁNIA ORIGINÁL Bratislava
Nezabudnuteľné oldies hity
Spissky trh kolotoce
Spissky trh kolotoce
Spissky trh klobasa
Spissky trh balony
Spissky trh pivo
Spissky trh umelecke vystupenie
Spissky trh kosiky
Spissky trh cigan
Organizačné info
 
UZÁVIERKA LETNEJ UL.
12. 7. od 6.00 h do 16. 7. 2017 do 20.00 h

Zrušené / náhradné zastávky MHD
Radnica Letná / Hviezdoslavova (pri ZIO bare, nie DOS!)
Sídl. Východ (smer do mesta) / pri plote Hotelovej akadémie

KOMPLETNÁ UZÁVIERKA
od 13. 7. od 4.00 h do 16. 7. 2017 do 20.00 h
uzavreté: Letná ul., Zimná ul., Štefánikovo nám.,
Elektrárenská ul., Školská ul., Ing. O. Kožucha

Zrušené / náhradné zastávky MHD
Štefánikovo námestie (smer Radnica) / bez náhrady
Štefánikovo námestie (smer AS) / bez náhrady
Radnica Zimná / bez náhrady
Radnica Letná (smer AS) / Levočská ulica
Radnica Letná (smer Západ/NsP) / Hviezdoslavova ulica
Sídl. Východ (smer AS; Embraco) / pri plote Hotelovej akadémie
Sídl. Východ (smer Madaras/Tarča) / pri plote Hotelovej akadémie

Zmenené trasy prímestských liniek a viac informácií nájdete na www.spisskanovaves.eu
Upozorňujeme ctených cestujúcich na rozdielnosť trás MHD 12. 7. a v dňoch 13. - 16. 7. 2017.
Otázka? alebo dobrý nápad? ?
 
Nech sa páči, možností je dosť. Stačí kliknúť

predaj
053/4152 127
kolotoče, atrakcie
053/4176 627

informacie(z)spissketrhy.sk

Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves
Pre predajcov
 
Účasť na 62. Spišskom trhu


Účastníci

1. Účastníkmi na 62. Spišskom trhu (ďalej len „Spišský trh“) môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1997 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 178/1998 Z. z.") a tohto organizačného poriadku.
2. Usporiadateľ a organizačný výbor si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov trhu.

Základné pojmy

1. Účastník trhu môže predaj a poskytovanie služieb vykonávať na trhovom mieste, ktorým je priestranstvo dočasne určené na takýto predaj (cesty, miestne komunikácie a priľahlé verejné priestranstva ulíc, ktoré sú miestom konania trhu).
2. Trhovým miestom nie sú brány, dvory a nádvoria objektov priľahlých k uliciam, ktoré sú miestom konania trhu, respektíve pozemky priľahlé k týmto uliciam.
3. Na priestranstve, ktoré nie je trhovým miestom sa predaj a poskytovanie služieb počas Spišského trhu nepovoľuje. Porušovanie tohto ustanovenia bude sankcionované podľa platných právnych predpisov.

Podmienky

1. Spišský trh je organizovaný formou prihlášok a voľným predajom miest. Na základe prihlášok budú prideľované predajné miesta žiadateľom (účastníkom trhu), ktorí písomne požiadali o prihlášku - účasť na Spišskom trhu - v termíne do 15. 5. 2017.
Predajné miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú určené na voľný predaj, tieto bude usporiadateľ predávať pred konaním trhu, od 13. júla 2017.
2. Na každý trh sa podáva samostatná žiadosť a prihláška (samostatná pre Spišský trh a samostatná pre Vianočný trh).
3. Ďalšie podmienky účastníkov, termíny, miestne dane a poplatky sú upravené v organizačnom poriadku, ktorý sa žiadateľom doručuje spolu s tlačivom prihlášky na základe žiadosti podanej v termíne do 15. 5. 2017.

Spotrebný tovar, občerstvenia:
053/4152 127, brigita.sopkova(at)mestosnv.sk
Zábavné zariadenia, atrakcie:
053/4176 627, marcela.baluchova(at)mestosnv.sk

Usporiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Kontaktná adresa: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie ( trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves)